„Im bardziej jest się uczciwym wobec siebie, tym większą ma się szansę na satysfakcjonujące i udane życie." Nancy McWilliams

Dla kogo jest psychoterapia?

Psychoterapia jest dla każdego kto chce zmniejszyć cierpienie, żyć w bardziej satysfakcjonujący sposób, lepiej poznać siebie, osiągnąć swój pełny potencjał. Podobnie jak dbamy o ciało i zdrowie fizyczne, podstawowym elementem opieki nad sobą jest obserwowanie i rozpoznawanie uczuć, myśli oraz rozumienie swojego zachowania.
Psychoterapia w rozwoju potencjału

Jesteś zadowolony ze swojego życia, ale chcesz rozwinąć swój potencjał, odkryć nowe lub słabo poznane aspekty swojej osobowości, talenty i zdolności twórcze. Psychoterapia może być ścieżką prowadzącą do efektywnej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, lub po prostu pomóc Ci lepiej radzić sobie ze stresem.

Trudne emocje

Obserwujesz u siebie negatywne nastroje lub stany emocjonalne, takie jak smutek, lęk, wrogość, niskie poczucie własnej wartości. Dostrzegasz w swoim zachowaniu powracającą złość, gniew czy uzależnienie, które od jakiegoś czasu Cię niepokoją i których nie potrafisz zmienić. W związku z tym czujesz, że nawiązywanie kontaktów, podejmowanie pracy lub budowanie relacji z innymi jest utrudnione. Psychoterapia da Ci zrozumienie siebie i sytuacji w jakiej jesteś, umożliwi zmianę i lepsze funkcjonowanie.

Utrzymujące się objawy

Zauważasz utrzymujące się objawy związane z obniżeniem nastroju, depresją, nadmiernym zamartwianiem się, dolegliwościami somatycznymi, bezsennością, zachowaniami autodestrukcyjnymi. Masz poczucie, że utknąłeś w miejscu a powtarzające się problemy w relacjach z innymi sprawiają, że czujesz się niezrozumiany i samotny. Psychoterapia jest skuteczna w kryzysowych momentach życia, takich jak żałoba, stres, trudności w relacjach lub kwestie związane z pracą, jak również w przypadku – zaburzeń odżywiania, depresji, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, napadów lęku, zaburzeń osobowości czy dysfunkcji seksualnych.

Psychoterapia

Psychoterapia to cykl spotkań opartych na szczerej rozmowie, w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa, podczas której odkrywamy naturę trudności i wspólnie szukamy najlepszej drogi wyjścia. W trakcie psychoterapii poznajesz swój stan i nastroje, uczucia, myśli i zachowania. Uczysz się kontrolować swoje życie oraz reagować na trudne sytuacje dzięki nowym i adekwatnym umiejętnościom radzenia sobie z nimi.

Dowiedz się więcej>>

Dodaj komentarz