O psychoterapii

Psychoterapia psychodynamiczna jest metodą leczenia objawów psychicznych oraz psychosomatycznych, wspomaga rozwój i potencjał człowieka poprzez intencjonalne korzystanie z technik i narzędzi psychologicznych. Choć istnieje stereotypowy obraz psychoterapii, gdzie terapeuta jest milczący, wycofany i niereagujący oraz pacjenta leżącego na kanapie, to podejście psychodynamiczne jest bardziej interaktywne i konwersacyjne. W tematach jakie pacjent wnosi podczas sesji oraz w zachowaniu wobec psychoterapeuty przejawiają się nieświadome przeżycia, uczucia oraz potrzeby. Celem jest zrozumienie nieświadomych treści oraz wewnętrznych konfliktów powstałych w dzieciństwie.

 

Główne założenia psychoterapii psychodynamicznej:

  • Wiele z problemów wynika z nierozpoznanych konfliktów. Konflikty te często ukryte są w nieświadomości.
  • Doświadczenia z dzieciństwa bezpośrednio wpływają na zachowania w życiu obecnym. Analiza i zrozumienie ich powoduje wzrost świadomości i zmianę.
  • Automatyczne i nieświadome stosowanie mechanizmów obronnych, aby chronić się przed doświadczaniem uczuć. Obrony w dzieciństwie dawały poczucie bezpieczeństwa oraz pomagały uniknąć dalszych konfliktów. Wyuczona defensywa może okazać się nieadekwatna i powodować cierpienie w życiu dorosłym.
  • Wzorce zachowań oraz sposób wchodzenia i budowania relacji ujawniają się podczas psychoterapii. Dzięki temu możliwe jest poznanie schematów zachowania i w dalszej konsekwencji zmiana ich na bardziej funkcjonalne.