Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to cykl spotkań (1 od 4 sesji), które pozwalają na opisanie i zrozumienie sytuacji życiowej oraz doświadczanych problemów. Jest to czas na zastanowienie się nad oczekiwaniami oraz formą pomocy adekwatnej do występujących trudności. Podczas konsultacji jest możliwość zadawania pytań, mówienia o wątpliwościach, jakie mogą pojawiać się w związku z procesem psychoterapii.

 

Konsultacja psychologiczna pozwala na:

  • wstępne poznanie sytuacji życiowej i emocjonalnej
  • rozpoznanie i zrozumienie problemu
  • określenie obszaru do zmiany
  • zaplanowanie najlepszej formy pomocy

 

Na tym etapie pomagam określić czy problemy można przepracować w procesie psychoterapii, czy też potrzebna  jest odmienna forma wsparcia i zaangażowanie innych specjalistów (np. psychiatry).

Możliwe dalsze formy pomocy:

  • porada lub psychoedukacja
  • diagnoza psychologiczna
  • psychoterapia indywidualna
  • psychoterapia grupowa
  • psychoterapia rodziny lub pary
  • specjalistyczne konsultacje lekarskie (np. psychiatryczna, neurologiczna)

Czas trwania: 50 minut

 

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ